Algemene voorwaarden

FHI Algemene Leveringsvoorwaarden

Onze algemene voorwaarden zijn de FHI Algemene Leveringsvoorwaarden 2010
Uitgegeven door vereniging FHI, federatie van technologiebranches. De FHI Algemene Leveringsvoorwaarden 2010 zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 40507574.

Download onze algemene voorwaarden hier (PDF, 202KB).