PSO

Het PSO-certificaat staat voor de landelijke norm voor sociaal ondernemen. Bedrijven kunnen hiervoor in aanmerking komen door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in de samenleving. Door een audit uitgevoerd door TüV wordt de mate van sociaal ondernemerschap vastgesteld. TNO heeft aan het elektronicabedrijf de hoogste trede toegekend. AssemblyPartner wil van betekenis zijn voor mensen die moeilijk een baan kunnen vinden en behouden. Bij ons zijn ze een waardevol onderdeel van het team en van ons succes!